Misiunea centrului

Centrul educațional ADDA KIDS își propune:

Asigurarea unei instruiri eficiente prin implicarea tuturor factorilor care pot contribui la stimularea și valorificarea competențelor cerute de integrarea copiilor într-o societate aflată în permanentă schimbarea;

Diversificarea ofertei de curriculum la decizia centrului;

Dezvoltarea de relații de parteneriat educațional și social;

Asigurarea de condiții optime dezvoltării potențialului copiilor prin crearea unui mediu de învățare prietenos;

Crearea condițiilor materiale necesare desfășurării în condiții optime a procesului instructiv educativ;

Încurajarea și facilitarea dezvoltării profesionale a resurselor umane;

Diversificarea și aplicarea ofertei de activități extracurriculare