Programul educațional

În cadrul centrului educaţional ADDA Kids se aplică un program educativ având la bază curriculum naţional românesc pentru categoria de varste între 3-6 ani, îmbunătăţit cu elemente din programa Maria Montesori, Emilia Reggio, Friedrich Froeble.

Această viziune este o rezultată a punerii în aplicare a informaţiilor obţinute în urma cercetărilor de ultima oră în domeniul educaţiei cât şi a utilizării celor mai bune metode de educare promovate de-a lungul timpului. Abordarea specifică centrului educaţional ADDA KIDS este dezvoltarea holistică a copilului, urmărind formarea copilului pe mai multe planuri în acelaşi timp, prin dezvoltarea a mai multe tipuri de inteligenţe în cadrul aceeaşi activităţi. Pornind de la Teoria Inteligenţelor Multiple a doctorului în psihologie Howard Gardner ne asigurăm că beneficiarul educaţiei este implicat activ în diferite ocazii de învăţare situaţională, planificate şi pregătite în conformitate cu obiectivele specifice vârstei, cât şi cu tema / proiectul ce urmează a se desfăşura pe un interval de 3-4 săptămâni.

Notiunile sunt cuprinse, conform curriculei românești, în 5 domeniiprogram educational

Limbă şi Comunicare
Ştiinţe – Matematică & Cunoaşterea mediului
Psihomotric
Estetic şi creativ – Activităţi plastice & Activităţi muzicale
Om şi Societate – Educaţie pentru societate &Activităţi practice

Programul centrului Adda Kids este gândit să creeze şi să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de învăţare şi să formeze caractere prin cultivarea valorilor de viaţă, a abilităţilor sociale şi implicarea activă în rezolvarea provocărilor.

Programul de învăţare în cadrul Centrului ADDA KIDS urmăreşte să satisfacă cerinţele specifice fiecărei grupe de vârsta, focusându-se pe nevoile individuale ale fiecărui copil, urmărindu-i şi stimulând propriul ritm de dezvoltare şi învăţare, maximizând potenţialul unic, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.

Copii dumneavoastră vor avea oportunitatea să îşi dezvolte următoarele abilităţi:

Abilităţi de comunicare:
Abilitatea de comunicare este o abilitate de viaţă. Cu ajutorul ei interlocutorul unui dialog este capabil să poarte o discuţie decentă, argumentată, si de ce nu, elevată, cunoscând valoarea fiecarui cuvânt rostit sau ascultat. Va fi capabil să utilizeze cuvintele cu impact pozitiv asupra celorlalţi şi luarea deciziilor în consecinţă.

Abilităţi fizice:
Copilul va fi ajutat să îşi dezvolte coordonarea, echilibrul şi agilitatea prin intermediul activităţilor ce urmăresc dezvoltarea atât a masei musculare mari cât şi a muşchilor mici ai mâinilor. Dezvoltarea fizică adecvată are un impact puternic asupra dezvoltării sănătăţii copilului. De aceea avem asigurate în programul zilnic activităţi atât planificate şi ghidate, cât şi la libera alegere a copilului ce se desfășoară în aer liber.

(Mai multe despre beneficiile activităților în aer liber , click AICI)

Abilități emoționale – sociale
Copilul are marele avantaj de a învăţa cu eforturi minime într-un cadru plăcut şi primitor cum este optim să interacţioneze cu colegii de aceeaşi vârstă sau cu adulţii. Vor învăța să își controleze comportametul și să formeze legături interpersonale pozitive, să ceară în mod politicos și să ofere cu plăcere, să negocieze și să aștepte. În același timp este ajutat să își clădească caracterul prin însușirea în cadrul activitățtilor practice și observând și preluând din comportamentul adulților care lucrează în centrul nostru. Copilul este îndrumat să își descopere propria identitate și autonomie și ajutat să își dezvolte o imagine de sine pozitivă.

Abilități de gândire critică
Înțelegerea manierii de funcționare a ceea ce se întâmplă în societate, a cauzei și a efectului în general este esențială pentru dezvoltarea copilului. Programul abordat încurajează copilul să exploreze, punând bazale abilităţilor de problematizare.

Conţinutul programei este abordat şi prezentat într-o maniera pluridisciplinară, în vederea stimulării gândirii creative a copilului prin abordarea informaţiilor din mai multe perspective. Proiectarea conoştintelor şi abilităţilor se realizează pe teme / proiecte ce se pot extinde pe o perioadă de trei, patru săptămâni. Temele, stabilite ce respectă criteriul vârstei, sunt prezentate într-o manieră atractivă, menită să implice activ copilul în descoperirea activă ceea ce urmeaza să înveţe.
Copilului este implicat direct în descoperirea noilor noţiuni ce îi sunt prezentate îmbinînd cele trei stiluri de învăţare: vizuală, auditivă și kinestetică. Astfel, învăţarea este facilitată şi preluată cu uşurinţă de copii.